Kurana - bioetanolio ir biodujų gamykla. Biodegalai. Žalia energija.

UAB „KURANA“ pirmoji Europos Sąjungoje apjungė bioetanolio, skirto biodegalams, bei elektros ir šiluminės energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (mezofilinio proceso metu pagamintų biodujų) gamybos technologinius procesus į vieną  nepertraukiamą technologinę grandinę.

Šioje technologinėje grandinėje nelieka gamybinių atliekų, o vietoj jų gaunama biomasė, kuri vis plačiau naudojama žemės ūkyje. Statant gamyklą panaudotos naujausios ES šalių (Vokietijos, Danijos, Švedijos, Anglijos) bei JAV technologijos ir įsigyta šiose šalyse pagaminta įranga.

Kokybės kontrolė

Gamybos technologinis procesas maksimaliai automatizuotas, žaliavų
ir pagamintos produkcijos kokybės kontrolę atlieka atestuota laboratorija.
Laboratorija aprūpinta visais būtinais naujausiais laboratoriniais prietaisais
ir turi galimybę kontroliuoti visas gamybos stadijas, pradedant pirmo grūdo
priėmimu ir baigiant galutiniais produktais. Kiekvienam gamykloje pagamintam
produktui gamybinėje laboratorijoje išrašomi kokybės pažymėjimai.
Nuolat vykdoma mokslinė tiriamoji veikla, kurioje kaip partneriai ir konsultantai
dalyvauja Vilniaus universitetas, Lietuvos agrarinės ir miškų mokslų centro
agrocheminių tyrimų laboratorija, A. Stulginskio universitetas, Kauno technologijos universitetas bei kitos mokslo įstaigos