Biodujos (Žalia energija) - Biodujų, elektros ir šilumos gamyba

Po bioetanolio gamybos likę žlaugtai maišomi su papildomomis organinėmis medžiagomis ir biodujų reaktoriuose biologinio proceso metu gaminamos biodujos.

Biodujos – tai organinių medžiagų biologinio irimo (biodegradacijos) procese susidaręs metano (CH4) ir angliarūgštės (CO2) dujų mišinys.

Per metus pagaminama apie 25 milijonai Nm3 biodujų.

Pagamintos biodujos deginamos termofikacinės elektrinės kogeneratoriuose bei garo katiluose. Bendras elektros ir šilumos galingumas siekia 16,5MW.

Dalis pagamintos šilumos ir elektros energijos sunaudojama technologiniame procese.
Likusi dalis pagamintos elektros energijos parduodama AB LESTO.
Likutinė šilumos energija parduodama AB „Panevėžio energija“ Pasvalio rajoninei katilinei.

 Reguliuojamos veiklos sąnaudos:

Bendrovės finansinės ataskaitos:

Valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis

Ataskaitiniai metai: 2018 m.
Valdymo organo narys Darbo užmokestis (iš viso, EUR) Vidutinis darbo užmokestis (per mėnesį, EUR) Su darbo užmokesčiu susijusios išmokos (priedai, priemokos, premijos, kita) (iš viso, EUR)
       
Vienasmenis valdymo organas 58 652,91 4 887,74
Iš viso: 58 652,91 4 887,74
© UAB „Kurana“ - Visos teisės saugomos. Bioetanolis, etanolis, kvietrugiai, trąšos, pašarai.