Biodujos (Žalia energija) - Biodujų, elektros ir šilumos gamyba

Po bioetanolio gamybos likę žlaugtai maišomi su papildomomis organinėmis medžiagomis ir biodujų reaktoriuose biologinio proceso metu gaminamos biodujos.

Biodujos – tai organinių medžiagų biologinio irimo (biodegradacijos) procese susidaręs metano (CH4) ir anglies dioksido (CO2) dujų mišinys.

Per metus pagaminama apie 25 milijonai Nm3 biodujų.

Pagamintos biodujos deginamos termofikacinės elektrinės kogeneratoriuose bei garo katiluose. Bendras elektros ir šilumos galingumas siekia 16,5MW.

Dalis pagamintos šilumos ir elektros energijos sunaudojama technologiniame procese.
Likusi dalis pagamintos elektros energijos parduodama AB ESO.
Likutinė šilumos energija parduodama AB „Panevėžio energija“ Pasvalio rajoninei katilinei.