Laboratorija

Laboratorija aprūpinta visais būtinais naujausiais laboratoriniais prietaisais ir turi galimybę kontroliuoti visas gamybos stadijas, pradedant pirmo grūdo priėmimu ir baigiant galutiniais produktais.

Kiekvienam gamykloje pagamintam produktui laboratorijoje išduodami kokybės pažymėjimai. Moksliniai tyrimai yra neatskiriama kasdieninė veiklos dalis.

Mes siekiame, kad klientai būtų maksimaliai patenkinti mūsų produktais ir paslaugumu.
Mes sugebame pateikti greitus ir tikslius atsakymus į daugybę dažnai labai netikėtų klausimų, iškylančių gamybos ir klientų kasdieninėse veiklose.

laboratorija

Aukščiausio lygio specialistai ir kvalifikuotas personalas
užtikrina, kad laboratorija būtų vienas pagrindinių ir
efektyviausių gamyklos padalinių, nuo kurio priklauso
kiti gamybos etapai.

Laboratorijai vadovauja patyrę specialistai
kurie padėjo KURANAI pasiekti dabartinį efektyvumą ir
aukštų kokybės standartų laikymąsi.

Laboratorijoje tiriami šie rodikliai:

  • krakmolo kiekis sausai medžiagai,
  • drėgnis,
  • šiukšlinių priemaišų kiekis,
  • grūdinių priemaišų kiekis,
  • grūdų kenkėjai ir ligos,