Informacija ir dokumentai

Dalis pagamintos šilumos ir elektros energijos sunaudojama technologiniame procese. Likusi dalis pagamintos elektros energijos parduodama AB LESTO. Likutinė šilumos energija parduodama AB „Panevėžio energija“ Pasvalio rajoninei katilinei.

Kiti dokumentai atsisiuntimui:

Finansinės ataskaitos:

 Ūkio subjektų monitoringo ataskaita:

Reguliuojamos veiklos sąnaudos:

Valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis

Ataskaitiniai metai: 2023 m.
Valdymo organo narys Darbo užmokestis (iš viso, EUR) Vidutinis darbo užmokestis (per mėnesį, EUR) Su darbo užmokesčiu susijusios išmokos (priedai, priemokos, premijos, kita) (iš viso, EUR)
       
Vienasmenis valdymo organas 106 391,20 8 865,93
Iš viso: 106 391,20 8 865,93

Kokybės sertifikatai ir pažymėjimai

Kita svarbi informacija

Privatumo politika