Trąšos. Biomasės koncentratas. Kompostas

 Trąšos

Tai įvairios trąšos, gaunamos iš po biodujų gamybos gautos biomasės.

Biomasė po anaerobinio pūdymo

Vertinga skysta organinė trąša, turinti nuo 2 iki 4 proc. sausos medžiagos, kurią į dirvą, pievas, žieminius pasėlius galima įterpti srutovežiais su specialia laistymo-įterpimo įranga. Tai vertinga trąša, kuri didina humusinių medžiagų kiekį, gerina dirvožemio struktūrą ir turi didesnį NPK (azoto, fosforo, kalio) kiekį, negu galvijų srutos. (žiūr. Biomasė po anaerobinio pūdymo)

Kompostinės trąšos

Biri, biologiškai suskaidyta organinė medžiaga, turinti nuo 15 iki 25 proc. sausos medžiagos, turtinga azotu, fosforu, kaliu ir kitais gyvybiškai augalams būtinais mikroelementais. Ant dirvožemio gali būti paskleidžiama mėšlo kratytuvais arba skleistuvais. Ypatingai vertinga javams, bulvėms ir daržovėms. (žiūr. Kompostinės trąšos)

Biomasės koncentratas

Skysta organinė trąša,  gauta atskyrus nuo biomasės skystąją frakciją ir ją sukoncentravus, turinti nuo 6 iki 12 proc. sausos medžiagos, turinti savo sudėtyje didelę koncentraciją mikro ir makro elementų, naudingų visiems augalams. Į dirvą, pievas, žieminius pasėlius koncentratą galima įterpti srutovežiais su specialia laistymo-įterpimo įranga.  (žiūr. Biomases koncentratas )

Daugelis ūkininkų jau sėkmingai naudoja UAB „KURANA“ gaminamas trąšas.

Išsamesnė informacija tel. +37068651441