Biogas (green energy)

Dregs left after the production of bioethanol are being mixed and supplemented by organic materials and placed into biogas reactors where biogas is being produced from them.

Biogas – a mix of methane (CH4) and carbonic acid (CO2) produced during biological degradation processes of organic materials.

25 millions of Nm3 of biogas are being produced yearly.

Biogas is being burned in cogenerators and steam boilers of thermal power plants. Electricity and thermal power together reaches 16.5 MW.

A part of thermal energy and electricity is being used for technological process. Another part of electricity is being sold to AB LESTO.  Residual energy is being sold to AB “Panevėžio energija” Pasvalys Regional boiler.

 2015 FINANSINIŲ METŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDOS (audituota)

Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Šilumos gamyba, tūkst. Eur Šilumos perdavimas. tūkst. Eur Mažmeninis aptarnavimas, tūkst. Eur Karšto vandens tiekimas, tūkst. Eur
1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 0,00 0,0 0,0 0,0
2. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 1047,37 0,0 0,0 0,0
3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 52,01 0,0 0,0 0,0
4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 5,48 0,0 0,0 0,0
5. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0,00 0,0 0,0 0,0
6. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 115,06 0,0 0,0 0,0
7. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 97,83 0,0 0,0 0,0
8. Personalo sąnaudos 63,96 0,0 0,0 0,0
9. Mokesčių sąnaudos 6,88 0,0 0,0 0,0
10. Finansinės sąnaudos 30,34 0,0 0,0 0,0
11. Administracinės sąnaudos 5,66 0,0 0,0 0,0
12. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 3,31 0,0 0,0 0,0
13. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0,00 0,0 0,0 0,0
14. Kitos paskirstomos sąnaudos 3,44 0,0 0,0 0,0
15. Nepaskirstomos sąnaudos 0,00 0,0 0,0 0,0
  Iš viso: 1431,33 0,0 0,0 0,0

Bendrovės finansinės ataskaitos:

Valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis

Ataskaitiniai metai: 2015 m.
Valdymo organo narys Darbo užmokestis (iš viso, EUR) Vidutinis darbo užmokestis (per mėnesį, EUR) Su darbo užmokesčiu susijusios išmokos (priedai, priemokos, premijos, kita) (iš viso, EUR)
Valdybos nariai (3)
Vienasmenis valdymo organas 26 557,44 2 213,12
Iš viso: 26 557,44 2 213,12

 

© UAB „Kurana“ - Visos teisės saugomos. Bioetanolis, etanolis, kvietrugiai, trąšos, pašarai.