Informacija ir dokumentai

Dalis pagamintos šilumos ir elektros energijos sunaudojama technologiniame procese. Likusi dalis pagamintos elektros energijos parduodama AB LESTO. Likutinė šilumos energija parduodama AB „Panevėžio energija“ Pasvalio rajoninei katilinei.

Kiti dokumentai atsisiuntimui:

Finansinės ataskaitos:

 Ūkio subjektų monitoringo ataskaita:

Reguliuojamos veiklos sąnaudos:

Valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis

Ataskaitiniai metai: 2021 m.
Valdymo organo narys Darbo užmokestis (iš viso, EUR) Vidutinis darbo užmokestis (per mėnesį, EUR) Su darbo užmokesčiu susijusios išmokos (priedai, priemokos, premijos, kita) (iš viso, EUR)
       
Vienasmenis valdymo organas 105 025,67 8 752,14
Iš viso: 105 025,67 8 752,14

Kokybės sertifikatai ir pažymėjimai

Kita svarbi informacija

Slapukų ir privatumo politika

Kurana privatumo politika